Organizacja systemu monitoringu i raportowania o pracy serwerów i innych sprzętów sieciowych:

  • Dostępność serwisów (HTTP, FTP, IMAP, POP3, SMTP itd.) na zdalnym serwerze;
  • Pełny nadzór pracy systemu i jego komponentów zarówno fizycznych, jak i programowych (procesor, interfejsy sieciowe, pamięć, dyski twarde, procesy itp.);
  • Raportowanie o stanie systemu za pomocą SMS, e-mail, telefonu;
  • Graficzna i tekstowa reprezentacja zebranych danych statystycznych on-line zarówno na stronie klienta, jak i w przestrzeni niezależnej;
  • Możliwość opracowania systemu monitoringu (skryptów) o niestandardowej konfiguracji i wymaganiach;
  • Tworzenie okresowych raportów.

Korzystamy z następujących rozwiązań:

  • Monitorowanie systemu (Nagios, Icinga, Zabbix, Pandora, Logwatch)
  • Wizualizacja rezultatów (Cacti, Munin, PNP4Nagios)
  • log analyzer — Graylog, Logwatch, ELK Stack