Backup i migracja

Przechowywanie i tworzenie kopii bezpieczeństwa danych jest usługą, mającą na celu zdalne składowanie danych i tworzenie ich kopii zapasowych. Takie czynności pomogą rozwiązać problemy związane z rozmieszczeniem dużej ilości danych oraz zminimalizują ryzyko utraty cennych informacji w przypadku awarii sprzętu lub katastrofy przemysłowej, spowodowanej przez niezależne czynniki zewnętrzne lub awarie oprogramowania, sprzętu komputerowego i inne usterki.

W celu stworzenia kopii zapasowej dla serwera dedykowanego wykorzystuje się technologię synchronizacji danych, umożliwiającą stworzenie dokładnej kopii serwera przy jednoczesnym przetwarzaniu minimalnej ilości ruchu. W wypadku wystąpienia problemów u Państwa dostawcy usług internetowych, taki sposób tworzenia kopii bezpieczeństwa pozwala odzyskać informacje przechowywane na serwerze w bardzo krótkim czasie.

Nasza oferta zawiera następujące usługi:

 • Opracowanie polityki backupowej (tworzenia kopii zapasowych) zgodnie z wymaganiami Klienta;
 • Opracowanie i wdrożenie systemu tworzenia kopii bezpieczeństwa (Duplicity, Bacula);
 • Monitoring i kontrola zmian skryptów kopii zapasowych;
 • Tworzenie kopii zapasowych, również tworzenie i obsługa archiwów danych;
 • Odzyskiwanie danych z kopii zapasowych;
 • Usługi doradcze w zakresie tworzenia kopii bezpieczeństwa i odzyskiwania danych;
 • Przenoszenie projektu na dedykowany serwer lub do innego centrum danych. Pełna migracja danych i konfiguracja serwera;
 • Kontrola aktualności kopii zapasowych.

Oferowane typy kopii bezpieczeństwa i odtwarzania danych:

 • Tworzenie kopii zapasowej danych systemu operacyjnego, zrzuty dysków;
 • Zabezpieczanie baz danych i ich plików dziennika transakcji;
 • Tworzenie kopii zapasowej plików aplikacji;
 • Zabezpieczanie plików konfiguracyjnych;
 • Przyrostowa i pełna kopia zapasowa.

Tworzenie kopii zapasowej dla serwerów dedykowanych:

W celu stworzenia kopii zapasowej dla serwera dedykowanego wykorzystuje się technologię synchronizacji danych, umożliwiającą stworzenie dokładnej kopii serwera przy jednoczesnym przetwarzaniu minimalnej ilości ruchu. W wypadku wystąpienia problemów u Państwa dostawcy usług internetowych, taki sposób tworzenia kopii bezpieczeństwa pozwala odzyskać informacje przechowywane na serwerze w bardzo krótkim czasie.